NSI นำสินประกันภัย เร่งช่วยลูกค้าประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่

375

NSI นำสินประกันภัย ตั้งทีมเฉพาะกิจ เร่งบริการตรวจสอบอุบัติเหตุสำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและคู่ค้า

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.นำสินประกันภัย (NSI) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ได้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดอันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่นับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งผลกระทบดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายแก่รถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ซึ่งขณะนี้แม้จะสำรวจแล้วพบว่ามีจำนวนไม่มาก แต่เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการลูกค้าที่อาจประสบภัยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรวดเร็ว จึงได้สั่งการให้ฝ่ายสินไหมรถยนต์ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจช่วยเหลือด้านการดำเนินการพิจารณาสินไหมสำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยและเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมขึ้นมาโดยเฉพาะกรรมการผู้อำนวยการ NSI ย้ำว่า เมื่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์น้ำท่วมแล้วจะเร่งประสานกับอู่รับงานในเครือข่ายของบริษัท เพื่อเตรียมสถานที่ไว้รองรับทันที และขณะเดียวกันให้แจ้งรถยกเตรียมพร้อมเพื่อยกลากเข้าอู่ให้เร็วที่สุด หากอู่ในพื้นที่ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะรีบประสานแจ้งไปยังอู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทันที ส่วนขั้นตอนปฏิบัติเมื่อรถเข้าอู่แล้วก็จะรีบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ล้างเครื่องยนต์ ทำความสะอาดเครื่องยนต์ และตัวรถให้ในทันที โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นบริษัทนำสินประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุและช่วยเหลือบริการลูกค้าโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งอุบัติเหตุน้ำท่วม และดำเนินการเกี่ยวกับการยกลาก หรือนำรถเข้าอู่ให้เรียบร้อย สำหรับกรณีการเข้าสำรวจภัยเมื่อได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติน้ำท่วมเจ้าหน้าที่จะประสานไปยังผู้เอาประกันภัยเพื่อเข้าสำรวจภัย ณ สถานที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถของลูกค้า “ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย และสร้างความประทับใจแก่คู่ค้าและคู่ค้าได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากพายุเตี้ยนหมู่ในครั้งนี้ ทางบริษัทขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนผ่านพ้นจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมดังกล่าว สามารถแจ้งเคลมได้ที่ 0 2017 3333 ตลอด 24 ชั่วโมง ” นายสมบุญ กล่าวปิดท้าย