TVD คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น 7 ปีต่อเนื่องจากกระทรวงแรงงาน

206

นายปฐม เวชสุภาพร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้าง มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยมีนายสายชล แจ่มแจ้ง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานเขตจตุจักร เมื่อเร็วๆ นี้