กสิกรไทย คว้ารางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทยปี 2564 จาก Asiamoney

195

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2564 (Best Domestic Bank in Thailand) จากเวที Asiamoney Best Bank Awards 2021 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย โดยพิจารณาคัดเลือกจากความแข็งแกร่งของธุรกิจและผลการดำเนินงานที่เติบโตโดดเด่นในทุกมิติ ความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงโควิด-19 นำพาองค์กร พนักงาน และสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน