ทีเอ็มบีธนชาต จับมือ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เปิดตัว “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” ประกันที่พอดีกับชีวิต

199

ทีเอ็มบีธนชาต ผนึกพันธมิตร บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เปิดตัว “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” บนเว็บไซต์ www.ttbbank.com/smartprotect ที่จะช่วยให้คนไทยค้นพบการวางแผนความคุ้มครองที่พอดีกับตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านการสำรวจใน 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ สุขภาพ การออมเพื่อเกษียณ และการดูแลคนข้างหลัง ตอกย้ำเป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทย ภายใต้แคมเปญ “ทีทีบี ประกันที่พอดีกับชีวิต” พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรม Checkup & Share ลุ้นรับรางวัลประกันชีวิตความคุ้มครอง 1 ล้านบาท นาน 10 ปี 1 รางวัล มูลค่า 350,000 บาท และประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 4 แสนบาท นาน 1 ปี 40 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 430,000 บาท รับประกันชีวิตโดย พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต นอกจากนี้ 1,000 ท่านแรกที่ซื้อประกันชีวิตและมีค่าเบี้ยฯ รายปี ตั้งแต่ 24,000 บาท ขึ้นไป รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า  ทีเอ็มบีธนชาต มีเป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งวันนี้และอนาคต ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วงชีวิต โดยธนาคารอยากให้คนไทยค้นพบประกันที่พอดีกับตัวเอง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยรองรับความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้มองเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตและสุขภาพได้อย่างชัดเจนที่สุด จึงเป็นที่มาของ แคมเปญ “ทีทีบี ประกันที่พอดีกับชีวิต” ซึ่งธนาคารร่วมกับ พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตในประเทศไทยมายาวนานเกือบ 30 ปี และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ริเริ่มกระตุ้นให้ลูกค้าฉุกคิดและสำรวจความคุ้มครองจากประกันต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตแล้วหรือไม่

ทั้งนี้ จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” (ttb smart protect) ขึ้นมาในรูปแบบที่ใช้สะดวก ง่าย ผ่านการตอบคำถามสั้น ๆ เพื่อช่วยให้สำรวจและประเมินความคุ้มครองของตนเองใน 3 ด้านหลัก คือ สุขภาพและโรคร้ายแรง ออมเกษียณ และดูแลคนข้างหลัง โดยแสดงผลการวิเคราะห์ว่าความคุ้มครองในแต่ละด้านเป็นอย่างไร เช่น ผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีลูกเล็ก อาจพบว่ายังขาดด้านการเตรียมมรดกไว้ดูแลคนข้างหลัง เป็นต้น และมีคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้ด้วย ทั้งนี้ โดยปกติเครื่องมือช่วยประเมินและวางแผนทางการเงินลักษณะนี้มักจำกัดการใช้งานอยู่ในกลุ่มตัวแทนขายประกัน หรือพนักงานธนาคาร และลูกค้าจะได้ใช้เมื่อไปพบตัวแทน หรือไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร แต่เครื่องมือนี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์เพราะเข้าถึงสะดวก นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา (Trusted advisor) ด้านการวางแผนความคุ้มครองที่พอดีกับชีวิต โดยหลังจากประเมินตนเองกับ ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถกรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับหรือรับคำแนะนำได้ที่สาขาของทีเอ็มบีธนชาตกว่า 600 สาขาทั่วประเทศ

สำหรับความคุ้มครองใน 3 ด้านสำคัญที่อยากชวนให้คนไทยได้สำรวจตัวเอง ได้แก่

  1. สุขภาพและโรคร้ายแรง  จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ค่ารักษาพยาบาลของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 7% ในขณะที่คนไทยพึ่งพาประกันสุขภาพจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หากมีประกันสุขภาพที่พอดีจะเป็นการรองรับความเสี่ยงว่า เมื่อเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไปหรือโรคร้ายแรง จะมีเงินค่ารักษาพยาบาลเพียงพอ และเลือกรักษาในโรงพยาบาลที่ต้องการได้อย่างสบายใจ โดยไม่ส่งผลกระทบถึงสถานะการเงินของตนเองและครอบครัว
  2. การออมเกษียณ จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) ของ คปภ. พบว่า  92.6% ของผู้ที่มีเงินออมสำหรับเกษียณในประเทศไทยไม่มั่นใจว่าจะมีเงินพอใช้เมื่อเกษียณ ดังนั้น การวางแผนออมด้วยประกัน ทั้งแบบสะสมทรัพย์และแบบบำนาญ ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในยามเกษียณจะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจในไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการ มีอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาใครแม้ไม่มีรายได้จากการทำงาน
  3. การดูแลคนข้างหลัง จากข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) ของ คปภ.เช่นเดียวกัน  พบว่า 56% ของประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่ไม่เน้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ดังนั้น หากมีประกันที่มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเพียงพอ ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับของครอบครัวที่ต้องรับความเปลี่ยนแปลง มีเวลาในการปรับตัวในการดำเนินชีวิตและไม่ต้องลำบากกับภาระหนี้สินของผู้เสียชีวิตที่ทิ้งเอาไว้ด้วย

นายอามัน คาพัว ผู้อำนวยการ สายงานช่องทางการจัดจำหน่าย พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภารกิจของพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต คือการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันประกันภัยที่ดีที่สุด เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของชีวิต การเป็นพันธมิตรกับทีเอ็มบีธนชาตถือเป็นผสานเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทั้งสององค์กรเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด และยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทย

“จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกคนมีความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal Life) ทุกคนคงตระหนักดีว่าการที่ใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงไม่ได้แปลว่าไม่เสี่ยงอีกต่อไป พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พร้อมปกป้องความเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน ทั้งในด้านสุขภาพผ่านแผนประกันคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง, การบริหารความมั่งคั่งผ่านแผนประกันการออมและการเกษียณ และ การส่งต่อความมั่นคงผ่านแผนประกันคุ้มครองชีวิต ซึ่งมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการที่พอดีในแต่ละช่วงชีวิต เราทราบและตระหนักดีว่าทุกคนต่างมีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานที่อาจมองข้ามเรื่องของประกันสุขภาพเพราะคิดว่ามีสวัสดิการหรือร่างกายยังแข็งแรงอยู่ แต่เมื่อเจ็บป่วยหนักอาจพบว่าไม่เพียงพอกับค่ารักษาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี หรือวัยสร้างครอบครัวที่มีห่วงและภาระที่อาจจะเริ่มวางแผนให้กับครอบครัวทั้งในเรื่องของการเงินและเรื่องของการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงสังคมไทยกำลังมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ทางพรูเด็นเชียล ประกันชีวิตเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่พอดีกับในแต่ละช่วงชีวิต นอกจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่าง ๆ ที่เหมาะสมและพอดีกับแต่ละช่วงชีวิตแล้ว พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ยังมีบริการที่เข้าใจและเข้าถึงลูกค้า ด้วยบริการหลังการขายและดิจิทัลโซลูชันต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทุกธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายขึ้น รวมกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านประกันชีวิตของเรา เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในการช่วยให้ผู้คนไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต” นายอามัน กล่าวเสริม

สำหรับกิจกรรม Checkup & Share ผู้ที่เข้ามาใช้งาน ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค สามารถลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัลประกันชีวิตความคุ้มครอง 1 ล้านบาท นาน 10 ปี 1 รางวัล มูลค่า 350,000 บาท และประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 4 แสนบาท นาน 1 ปี 40 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 430,000 บาท รับประกันชีวิตโดย พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เพียงแชร์ผลลัพธ์ความพอดีของตัวเองไปยัง Facebook ส่วนตัว เปิดโพสต์เป็น “สาธารณะ” ติด   #ttbประกันที่พอดีกับชีวิต ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 -31 ต.ค. 64 นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค. 64 1,000 ท่านแรกที่ประเมินตัวเองกับ ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค พร้อมรับคำปรึกษาผ่านเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารทางโทรศัพท์ หรือที่สาขาธนาคารและซื้อประกันที่พอดีกับคุณ โดยมีค่าเบี้ยฯ รายปี ตั้งแต่ 24,000 บาท ขึ้นไป รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

ทีเอ็มบีธนชาตและพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ขอเชิญชวนคนไทยตามหาประกันที่พอดีกับชีวิต เพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่อุ่นใจให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคต โดยผู้สนใจสามารถคลิกที่ www.ttbbank.com/smartprotect หรือติดต่อทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดที่ ttb contact center โทร.1428

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น