‘ผลิต-ไฟฟ้าลาว’ หรือ EDL-Gen เปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 รุ่น

249

เป็นโอกาสของนักลงทุนที่ได้มีส่วนร่วมกับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคอาเซียน เมื่อ กวิน เหตระกูล ผู้บริหาร ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ที่เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ชุดที่ 2/2564 จำนวน 2 รุ่น อายุ 3 ปี และ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% และ 6.50% วงเงินรวมกันไม่เกิน 3,700 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 ก.ย.นี้  งานนี้ ด้วยชื่อชั้นของ EDL-Gen ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาว ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงด้วยรายได้มั่นคงจากสัญญาขายไฟฟ้าระยะยาวการันตีรายได้ 20-30 ปี ได้รับประโยชน์จาก MOU กับประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์  เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน