สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จับมือกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ สนับสนุน รพ.พุทธโสธร สู้โควิด19

235

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ ผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ชั้นนำของโลก ร่วมกับ บจก.เอส.พี.เอส อินเตอร์เทค และกลุ่มบริษัท วี.ซี.เอส พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันมอบชุดจัดทำห้องความดันลบ จำนวน 6 ห้อง และมอบชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kits ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด – 19” ภายใต้มูลินิธิพัฒนาอุตสาหกรรม ให้กับโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้การช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงของบุคคลากรทางการแพทย์ ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี จีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและเหรัญญิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ถาวร ชลัษเฐียร (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประมิน อินทร์ชู (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการด้านสังคมและประสานงานภาครัฐ (ของกลุ่มบริษัท S.P.S) ร่วมกันส่งมอบการสนับสนุนครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ