โออิชิ บริจาคอาหาร-เครื่องดื่ม ในวาระครบรอบ 22 ปี ผ่านโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน”

433

โออิชิ รวมพลังส่งต่อน้ำใจให้คนไทยยามเผชิญวิกฤตโควิด-19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี เมื่อวันที่ 9 เดือน 9 ที่ผ่านมานี้ (9 กันยายน 2564) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมการกุศลในโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน” โดย คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเดินสายไปมอบผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วยศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตพระนคร, โครงการพระไม่ทิ้งโยม ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด วัดสุทธิวราราม, โครงการรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ตลอดจนชุมชนที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับโรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่มโออิชิ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมือง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, ศูนย์พักคอยเทศบาลแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี, โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี, โรงพยาบาลบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นอกจากนั้น ยังมีชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่บริษัทลงพื้นที่ไปมอบอาหารและเครื่องดื่มโออิชิ ได้แก่ บ้านเด็กกำพร้ามูลนิธิบ้านนกขมิ้น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 1, มูลนิธิช่วยคนคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา           “โครงการ ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน เกิดจากความตั้งใจของพวกเราที่อยากรวมพลังสร้างคุณค่า      และตอบแทนสังคมเนื่องในวาระที่โออิชิครบรอบ 22 ปี พวกเราจึงนำเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิและอาหารญี่ปุ่นที่เชฟของร้านปรุงขึ้นด้วยความตั้งใจและถูกหลักโภชนาการไปแจกจ่ายให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หวังว่าพลังเล็กๆ ของพวกเราในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งต่อความอิ่มให้ทุกคนยิ้มสู้ เพื่อที่เราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” คุณนงนุช กล่าว