สัมมนาสภาอุตสาหกรรมฯ ตอกย้ำผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

172

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ รองประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทยหรือ  JP ร่วมนำเสนอข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานด้านคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดยได้รับเกียรติจาก แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมแนะนำแนวทางการใช้ตลาดทุนไทยในการสนับสนุนธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ภายในงานสัมมนาออนไลน์ Listing rule on target industry [Medical for future] ซึ่งจัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย