สมาคมการขายตรงไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564

239

สุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการฝ่ายการศึกษา สมาคมการขายตรงไทย เข้ารับรางวัล “สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ” จาก จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน “Together is Power 2021” โดยได้รับรางวัลใน มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ มิติที่ 3 คุณภาพของการให้บริการ และมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ซึ่งนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของสมาคมฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เห็นถึงความตั้งใจในการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพของการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถเติบโตและดำเนินต่อไปได้ในทุกสถานการณ์ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้