AIT มั่นใจรายได้เข้าเป้า 6,500 ล้านบาท หลังตุน Backlog ไว้กว่า 7,800 ล้านบาท

252

‘บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ หรือ (AIT) แย้มผลงานปีนี้ เติบโตต่อเนื่อง มั่นใจทั้งปีรายได้แตะ 6,500 ล้านบาทตามเป้า พร้อมตุน Backlog 7,800 ล้านบาท ส่องกล้องอุตสาหกรรมไอซีทีขยายตัวต่อเนื่อง รับรัฐ-เอกชนเร่งลงทุน หลังโควิด-19 เป็นตัวเร่งพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าสู่ดิจิทัล 

ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ทิศทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2564 หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการลงทุนในด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเผชิญความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลต่อวิถีการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจุดเชื่อมต่อในการทำงานส่งผลทำให้การลงทุนด้านไอซีทีเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงการศึกษาของการ์ทเนอร์ (Gartner) คาดหมายว่าในปี 2564-2565 จะเติบโตได้ปีละ 4.9% และ 5.7% ตามลำดับ หลังจากในปีที่ผ่านมาได้ชะลอตัวลงไป

ทั้งนี้ AIT ได้ปรับตัวและพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่รองรับกับกระแสดิจิทัลมากขึ้น อาทิ อุปกรณ์ใน Data Center และระบบ Cloud เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิม และการเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ซึ่งภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำที่มียาวนาน โดยบริษัทฯ ยังเน้นงานวางระบบเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญสูง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษาแบบครบวงจร ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ AIT

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง หลังครึ่งปีแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมกว่า 3,905 ล้านบาท ปัจจุบัน AIT มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 อยู่ที่ 7,800 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 480 ล้านบาท โดยยังคงมุ่งเน้นเข้าร่วมประมูลงานทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตามนโยบายรัฐที่เร่งขับเคลื่อนออกมา ส่งผลดีต่อภาพรวมทั้งปีคาดว่าทำรายได้แตะ 6,500 ล้านบาท ได้ตามเป้าหมาย