ส.สินเชื่อทะเบียนรถฯ จัดบรรยายพิเศษ “การดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้”

246

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ภายใต้ข้อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้” อ้างอิงข้อมูลจากประกาศอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นหลักสำคัญในการบรรยาย ภายในงานได้รับเกียรติจาก มาโนช โพธิ์เนียม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรม กรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้และข้อมูลตามประกาศ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ

ทั้งนี้ จากการบรรยายในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมการทวงถามนี้ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 กันยายน 2564 นั้น พบว่าการที่จะดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ นั้น ในสถานการณ์จริง มีข้อขัดข้องและอาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจบางประการ และอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบกับผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถในวงกว้าง โดยคณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯ จะร่วมกันร่างจดหมายเพื่อส่งถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้พิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม ทั้งในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจและของผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถต่อไป

การประชุมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบุคลากรมากกว่า 70 คน จากหน่วยงานผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฯ 10 บริษัท  เข้าร่วมฟังการบรรยาย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถให้ถูกต้อง เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ virtual conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  เมื่อเร็ว ๆ นี้

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จัดตั้งขึ้นในปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 10 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 7,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นทางเลือกให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐาน และยังเป็นการลดการพึ่งพาอแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vtla.or.th  หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 065-919-0644