“สยามเทคนิคคอนกรีต” สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนามและวัดในเขตชุมชนป้องกันโควิด

301

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH นำโดย ธิติกาญจน์  ศรีภัทรเรืองชัย ตัวแทนผู้บริหาร เดินทางไปส่งมอบชุด PPE และหน้ากาก N95  ให้กับโรงพยาบาลสนามวังน้อย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) เพื่อสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว
นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปถวายชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้กับวัดในเขตชุมชนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย วัดฉาง วัดชินวรารามวรวิหาร ในเขตจังหวัดปทุมธานี วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดแจ้งศิริสัมพันธ์  วัดแคนอก และ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งวัดดังกล่าวเหล่านี้ได้มีโครงการช่วยเหลือชุมชนในการ ฌาปณกิจ (เผาศพ) ผู้ป่วยจาก Covid-19 ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ได้มีชุดป้องกันในขณะประกอบศาสนกิจสืบไป