‘CV’ เปิดตัวบนกระดานวันแรกสวย ตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่แข็งแกร่ง

225

‘บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์’ หรือ CV โชว์ฟอร์มเข้าเทรดวันแรกแกร่ง ตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ครบวงจร ต่อยอดประสบการณ์ขยายธุรกิจและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า เดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในไทยและต่างประเทศ รุกสร้างธุรกิจเทียบชั้นบริษัทพลังงานในระดับภูมิภาคอาเซียน หนุนกำลังการผลิตไฟฟ้าตามเป้าหมายแตะ 180 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 รองรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลก  

       เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจร ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตามวิสัยทัศน์ เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ ที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อความยั่งยืน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้นำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อ ‘CV’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ พร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำเทียบชั้นบริษัทพลังงานในระดับภูมิภาคอาเซียนที่พร้อมส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อการใช้ชีวิตของมนุษย์และสังคมโลกอย่างสมดุล และยั่งยืนในอนาคต จึงมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนให้ CV เป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นขยายการลงทุนธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนสอดรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งประเทศไทยและในประเทศ ที่กำลังเติบโตด้านอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยเน้นลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับงานด้านวิศวกรรม Valued EPC แบบครบวงจร ในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่    ชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานสะอาด ได้แก่ แสงอาทิตย์ พลังงานลม และก๊าชธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนารวม 85 เมกะวัตต์ และเพิ่มเป็น 180 เมกะวัตต์ ในปี 2566 เพื่อต่อยอดประสบการณ์ขยายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโรงไฟฟ้า เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ วางแผนขยายธุรกิจในปี 2564-2566 สำหรับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในเบื้องต้นมีแผนลงทุนขยายโครงการโรงคัดแยกและแปรรูปขยะ RDF จำนวน 1 โครงการ และโรงไฟฟ้าจำนวน 3 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 47.16 เมกะวัตต์ ดังนี้ (1)โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โรงคัดแยกและแปรรูปขยะ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ดำเนินการภายใต้บริษัท CVR จังหวัดพิจิตร กำลังการผลิตประมาณ 150 ตันต่อวัน มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน 210 ล้านบาท คาดก่อสร้างแล้วเสร็จไตรมาส 4 ปีนี้

(2) โครงการที่อยู่ระหว่างเข้าซื้อกิจการจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 170 ล้านบาท คาดจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเดิมจากผู้ขายได้ภายในเดือนกันยายนนี้ และ (3) บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 39.8 เมกะวัตต์ ในประเทศญี่ปุ่น เงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นโครงการละประมาณ 430 ล้านบาท รวมทั้ง 2 โครงการประมาณ 860 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CV กล่าวถึงเงินที่ได้จากจากระดมทุนบริษัทฯ ว่า จะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินและคืนเงินกู้ยืมกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 330 ล้านบาท โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) หลัง IPO จะลดลงต่ำกว่า 0.6 เท่า จากปี 2563 อยู่ที่ 2.3 เท่า ซึ่งการระดมทุนจะทำให้ต้นทุนทางการเงินดีขึ้นถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน และที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในอนาคต ตั้งเป้าเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผนลงทุนโครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ใน 1-3 ปีข้างหน้า

ด้าน ดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า CV ถือเป็นบริษัทที่มีจุดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ที่ผ่านมา CV ได้มุ่งเน้นขยายการลงทุนและสร้างการเติบโตผ่านธุรกิจพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ผ่าน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (Power Producer) ธุรกิจด้านงานวิศวกรรม (Valued EPC) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Supporting Business) ซึ่งจะอาศัยความเชี่ยวชาญในการดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านการควบคุมต้นทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย