อาคเนย์ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบเคลม กรมธรรม์โควิด-19

260

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เร่งพัฒนาระบบเคลมกรมธรรม์ สร้างความเชื่อมั่นและคลายความกังวลใจให้กับลูกค้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีเจตนาที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือดูแลประชาชน บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและมีผู้แจ้งทำประกันภัยมายังบริษัทเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยปริมาณผู้เอาประกันภัยที่มีจำนวนมากและสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเกินความคาดหมายของทุกภาคส่วน

โดยบริษัทได้เร่งดำเนินการ ดังนี้

  1. ขยายเวลาการให้บริการศูนย์ดูแลลูกค้า 1726 จากจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยเพิ่มเติมถึงเวลา 19.00 น. รวมวันหยุดวันเสาร์ – อาทิตย์
  2. จัดตั้งทีมเฉพาะกิจ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาทำการ
  3. สร้างระบบเพิ่มเติม เพื่อรองรับการทำงานรูปแบบดิจิทัล
  4. แจ้งสถานะการเคลมของผู้เอาประกันผ่านทาง SMS ในแต่ละขั้นตอน 
  5. เพิ่มระบบการเคลมผ่าน Line OA ได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564
  6. เพิ่มช่องทางการตรวจสอบสถานะเคลมผ่านศูนย์ดูแลลูกค้า 1726 และ Line OA ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการพิจารณาการจ่ายสินไหมที่ลูกค้าส่งเข้ามา ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และ ใคร่ขอยืนยันว่าจะดูแลลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุด