ทีเส็บ จัดเสวนาออนไลน์ “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ”

249

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ พร้อมด้วย ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม และวิชญา สุนทรศารทูล รองผู้อำนวยการสายงานบริหาร นำทีมจัดเสวนาพิเศษ “ไมซ์ไทยรวมใจสร้างชาติ” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เผยทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต รวมถึงความพร้อมของไมซ์ซิตี้ในฐานะศูนย์กลางภูมิภาคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์จากทั่วประเทศ 22,384 คน