LPN พร้อมเปิดตัวคอนโดฯ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาส-รัชดา” ไตรมาส 4 หลังเข้มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมทุกด้าน

239
ปนัดดา ขจรศิลป์

“แอล.พี.เอ็น” พร้อมเปิดตัวโครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาสรัชดา” คอนโดมิเนียมภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่ลงตัว : Work  life Balance”  ในไตรมาส 4/2564 มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท  หลังจากที่รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

 ปนัดดา ขจรศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) (LPN)   เปิดเผยถึงแผนการเปิดตัวโครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาสรัชดา” ว่า บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการดังกล่าวในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หลังจากที่รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

“โครงการ ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาสรัชดา เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัยขนาด 30 ชั้น ที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่ลงตัว : Work – life Balance”  เป็นอาคารในรูปแบบผสมผสาน (Mixed-use)   ที่มีทั้งส่วนของห้องชุดพักอาศัย ประมาณ 253 ยูนิต และพื้นที่ในส่วนของอาคารสำนักงานประมาณ 116 ยูนิต โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 45,106 ตารางเมตร เพื่อตอบโจทย์กับการสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิต ให้พื้นที่อยู่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มเวลาแห่งการพักผ่อนเพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลมากขึ้น” ปนัดดา กล่าว

จากผลการสำรวจของทีมวิจัยและพัฒนาของ LPN พบว่า ทำเลถนนนราธิวาสรัชดา เป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน โดยโครงการอยู่ติดกับทางด่วนเฉลิมมหานคร และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถเดินทางได้สะดวก โดยในทำเลเดียวกันปัจจุบันมีโครงการอาคารชุดที่เหลือขายอยู่ประมาณ 350 ยูนิต ในขณะที่ความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลนี้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง   มีอัตราการขายเฉลี่ยอยู่ที่ 8.5 ยูนิตต่อเดือน ซึ่งโครงการอาคารชุดที่ได้รับความนิยมอยู่ที่ระดับราคา 100,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร ความต้องการตลาดส่วนใหญ่เป็นห้องขนาด ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย 25-30 ตารางเมตรต่อยูนิต

ปนัดดา กล่าวว่า โครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาสรัชดา” เป็นโครงการที่ถูกเลื่อนเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2562  เนื่องจากที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่ชุมชนเก่า ทำให้ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงภายในชุมชนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ และมีการปรับแบบการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เลื่อนการเปิดตัวโครงการ LPN ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ รวมทั้งนำเอาความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในชุมชนมาปรับแบบโครงการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น รวมถึงออกแบบโครงสร้างของอาคารให้มีบริบทที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนข้างเคียง โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดของ Green Architecture” เพื่อให้โครงการเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนโดยรอบ รวมถึงการออกแบบตัวอาคารให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบภายใต้แนวคิด  Modern Contemporary Design ที่มาพร้อมกับเส้นสาย เพื่อให้มีความกลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยรอบโครงการ

“ถึงแม้รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA จะได้รับการอนุมัติแล้วก็ตาม บริษัทยังคงให้ความ สำคัญและเปิดรับกับความเห็นของชุมชนโดยรอบ เพื่อนำมาปรับปรุงการก่อสร้างโครงการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน และทำให้โครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน” ปนัดดา กล่าว 

ปนัดดา กล่าต่อว่า หลังจากที่ได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขออนุมัติการก่อสร้างและจะเริ่มเปิดตัวโครงการได้ในไตรมาส 4 ของปี 2564 ซึ่งเป็น 1 ใน 2 โครงการอาคารชุดพักอาศัยที่บริษัทมีแผนเปิดตัวในปีนี้ โดยโครงการ “ลุมพินี มิกซ์ นราธิวาสรัชดา” เป็นโครงการที่ผสมผสานระหว่างอาคารพักอาศัย และอาคารสำนักงานในรูปแบบของ Mixed-use ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่สมดุลและลงตัว ระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานของคนรุ่นใหม่ บนทำเลศักยภาพย่านถนนนราธิวาสรัชดา