กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลประกอบการสุดแข็งแกร่ง สำหรับครึ่งปีแรก ปี 2564

294
หลี่ หยวน ชยอง

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับหกเดือนของกลุ่มบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สรุปสาระสำคัญทางการเงิน

อัตราการเติบโตรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เป็น 1,814 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ในทุกกลุ่มที่รายงานเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเกิดโรคระบาด ยกเว้นฮ่องกง
  • มูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ (EV Equity) คิดเป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
    จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 3,182 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • เงินกองทุนส่วนเกิน 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.4 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • Group Local Capital Summation Method (LCSM) มีอัตราส่วน(1) ร้อยละ 412
  • เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็น 38.00 เซนต์ฮ่องกงต่อหุ้น

 หลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “เอไอเอมีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ที่แข็งแกร่งมากถึงร้อยละ 22 และเพิ่มขึ้นในทุกตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญของเรา ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลค่าธุรกิจใหม่ในทุกตลาดที่เรารายงาน เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาดในครึ่งปีแรกของปี 2563 ยกเว้นฮ่องกงที่ข้อจำกัดด้านการเดินทางยังคงส่งผลกระทบต่อยอดขายจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่

“การเติบโตของพอร์ตโฟลิโอคุณภาพสูงของเรา ช่วยสนับสนุนการเติบโตในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) และ มูลค่าของเงินกองทุนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น (USFG) โดยมีมูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ (EV Equity) และส่วนของผู้ถือหุ้นที่จัดสรรไว้เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากของเรา สะท้อนให้เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของเงินกองทุนส่วนเกิน และ Group LCSM ด้วยอัตราส่วนร้อยละ 412

“คณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เป็น 38.00 เซนต์ฮ่องกงต่อหุ้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างรอบคอบ ยั่งยืน และก้าวหน้าของเอไอเอ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตในอนาคต และคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นทางการเงินของกลุ่มบริษัท

“ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของเราด้วยเทคโนโลยี ได้ช่วยพัฒนาความยืดหยุ่นขององค์กรเป็นอย่างมากเมื่อต้องเผชิญกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563 ตัวแทนที่อยู่ในโปรแกรมพรีเมียร์ เอเจนซี่ (Premier Agency) ของเราสามารถเพิ่มได้ทั้งผลผลิตและจำนวนตัวแทนที่ทำงานกับเรา นอกจากนี้ เรายังมีจำนวนตัวแทนที่ก้าวไปสู่การเป็นสมาชิกสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) มากที่สุด ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 หรือมากกว่า 16,000 ราย โดยเป็นความสำเร็จที่ต่อเนื่องกันเป็นปีที่เจ็ดสำหรับการมีจำนวนสมาชิก MDRT ที่มากที่สุดทั่วโลก

“เอไอเอ มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้สามารถดำเนินชีวิตโดยมีสุขภาพที่ดีขึ้น อายุที่ยืนยาวมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านสินค้าและบริการของเราที่รวมเอาระบบนิเวศสำหรับในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมด้วยโซลูชั่นการออมในระยะยาวเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เรายังคงมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ประกอบหลักในระบบนิเวศของเรา เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา “เราเชื่อมั่นว่าการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง มีความเฉพาะตัว และมีความหมายสำหรับลูกค้าของเรา จะนำมาซึ่งประโยชน์ในทางธุรกิจมากมาย การเปลี่ยนเอไอเอ ให้เป็นองค์กรที่ทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และเชื่อมต่อกันมากขึ้น จะช่วยสนับสนุนการส่งต่อจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ของเราสำหรับการเติบโตในยุคต่อไป พร้อมกับต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับประชาชน และสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ในตลาดประกันชีวิตของเอเชีย ผมมั่นใจว่าการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เราสามารถสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน”

สรุปผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก

การเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่เป็นไปอย่างหลากหลายด้วยจำนวนสัดส่วนที่สามารถรายงานได้ของการเติบโตแบบตัวเลขสองหลัก สำหรับการเปรียบเทียบบนพื้นฐานที่เหมือนกัน(2) ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของช่องทางตัวแทน และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มอบความคุ้มครอง ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของพันธมิตรแบงก์ แอสชัวรันส์ในแต่ละพื้นที่ยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่(3) ในช่องทางการขายผ่านพันธมิตรธนาคารของเรา

เอไอเอ ประเทศจีน ยังคงเป็นประเทศที่ส่งมอบมูลค่าธุรกิจใหม่ให้แก่กลุ่มบริษัทเป็นมูลค่าที่มากที่สุด และยังมีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่อย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 20 ด้วยการเปรียบเทียบบนพื้นฐานที่เหมือนกัน(4) นอกจากนี้ เรายังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคในประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ ด้วยการเปิดตัวสาขาใหม่ในมณฑลเสฉวน และการได้รับการอนุมัติจากทางการในการเตรียมเปิดสาขาใหม่ในมณฑลหูเป่ย

แม้ว่ามาตรการการเดินทางยังคงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ ธุรกิจของเราในฮ่องกงมีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่อยู่ที่ร้อยละ 16 ซึ่งเป็นสัดส่วนจากลูกค้าภายในประเทศ โดยเป็นผลมาจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างตรงเป้าหมาย รวมถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับสาขาในมาเก๊า ยอดขายจากนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ ยังคงมีสัดส่วนคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยรับปีแรกทั้งหมดของครึ่งปีแรกประจำปี 2564 อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของแผนการเยือนรายบุคคล (Individual Visit Scheme)

 ธุรกิจของเราในประเทศไทย ประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่สูงถึงร้อยละ 52 เปรียบเทียบกับในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานในด้านความคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิต ลิงค์

กฤษณ์ จันทโนทก

ด้าน กฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทีมงานทุกภาคส่วน ทั้งทีมงานฝ่ายขาย ตัวแทนประกันชีวิตทุกท่าน รวมไปถึงเพื่อนพนักงานทุกระดับที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างหนัก แม้ในช่วงสถานการณ์ที่ยังคงมีความน่าเป็นห่วงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานในครึ่งปีแรก ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงานและตัวแทนเอไอเออย่างแท้จริง รวมไปถึงการที่เรามีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และเป็นที่หนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประกันยูนิต ลิงค์ ซึ่งมีความยืดหยุ่นและเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบริหารการเงินที่เหมาะสมในช่วงเวลาเช่นนี้ เพื่อให้ได้รับทั้งความมั่นคงและมั่งคั่งในระยะยาว”

สำหรับมูลค่าธุรกิจใหม่ของ เอไอเอ สิงคโปร์ สูงขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบปีต่อปี แม้จะมีมาตรการกักตัวที่เข้มข้นในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ เอไอเอ มาเลเซีย ได้ส่งมอบจำนวนการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่สูงที่สุดในบรรดาจำนวนสัดส่วนที่สามารถรายงานได้ของเราด้วยร้อยละ 89 ในขณะที่เรายังคงเห็นผลกระทบของการแพร่ระบาดในหลายตลาด แต่ในตลาดอื่นๆ ของเรายังคงมีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่เป็นตัวเลขสองหลัก(3)

เรายังคงมีการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยมด้วยการใช้กลยุทธ์เป็นสำคัญ และในขณะเดียวกันเราก็น้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยขยายความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา และทำให้เอไอเอสามารถมีโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญทั่วเอเชีย การพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้มีรูปแบบและระบบที่ทันสมัยระดับโลก ได้ผ่านการรวบรวมแผนและกำหนดเป้าหมาย โดยเราลงทุนอย่างมีเป้าหมายในอุปกรณ์ดิจิทัล และการฝังการวิเคราะห์ข้อมูลลงไปในธุรกิจของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เราสามารถเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า ตัวแทน พันธมิตร และพนักงานของเรา เพื่อบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ:

(1) ในปี 2564 หน่วยงานกำกับประกันชีวิตฮ่องกงได้ใช้ข้อกำหนดการกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (GWS) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริษัทเอไอเอ จึงถูกแต่งตั้งเป็นบริษัทประกันชีวิตในเครือ และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการกำกับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่มในฮ่องกง รวมถึงกฎประกันชีวิต(ทุนกลุ่ม) ซึ่งสัดส่วนทั้งหมด ของ Group LCSM คือสัดส่วนทุนที่สามารถใช้ได้ของกลุ่มบริษัทไปจนถึงเงินทุนตามที่กำหนดไว้ขั้นต่ำของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐาน Local Capital Summation Method (LCSM).

(2) ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจากจีน แผ่นดินใหญ่ ในธุรกิจของเราที่ฮ่องกง และการจ่ายครั้งเดียวที่รวมอยู่ในมูลค่าธุรกิจใหม่ในออสเตรเลีย ซึ่งมาจากการซื้อขายความคุ้มครองการเสียชีวิตจากธนาคาร Commonwealth Bank of Australia (CBA) ในฐานะเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ตามรายงานก่อนหน้า

(3) ไม่รวมถึงการจ่ายครั้งเดียวที่รวมอยู่ในมูลค่าธุรกิจใหม่ในออสเตรเลีย ในครึ่งปีแรกของปี 2563 ตามรายงานก่อนหน้า

(4) เป็นการเปรียบเทียบบนพื้นฐานที่เหมือนกัน ของผลการดำเนินงานสำหรับเอไอเอ ประเทศจีน ในช่วงเวลาที่จีนได้มีการปรับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็น 5% โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา

(5) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง หมายถึง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

(6) เขตปกครองพิเศษมาเก๊า หมายถึง เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน