AIT โชว์ผลงานพื้นฐานแข็งแกร่ง Q 2/64 ทำรายได้ 2,081ลบ. โตกว่า 75% มั่นใจเป้าสิ้นปี 6,500 ลบ.

240

‘บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ หรือ (AIT) เผยผลการดำเนินงานไตรมาส 2/64 ทำรายได้จากงบเฉพาะกิจการรวม 2,081 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 138 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรก (ม.ค-มิ.ย 64) มีรายได้รวม 3,905 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 261 ล้านบาท พร้อมตุน Backlog ในมือกว่า 5,000 ล้านบาท มั่นใจรายได้ทั้งปี 6,500 ล้านบาทตามเป้า พร้อมตอกย้ำ AIT เป็นหุ้นเทคโนโลยี-สื่อสารที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น 

ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในธุรกิจบริการออกแบบและรับเหมาวางระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/64 (เมษายน – มิถุนายน 2564) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 138 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 165% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิที่ 52 ล้านบาท และมีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 2,081 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,188 ล้านบาท ซึ่งเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดย AIT เร่งส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ตามกำหนด เพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2564) บริษัทฯมีรายได้รวมจากงบเฉพาะกิจการจำนวน 3,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 2,419 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 114 ล้านบาท ปัจจุบัน AIT มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้ส่วนใหญ่ในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) อีกประมาณ 680 ล้านบาท และยังคงมุ่งเน้นเข้าร่วมประมูลงานทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของภาครัฐ ซึ่งมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2564 จะทำรายได้แตะ 6,500 ล้านบาทตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AIT กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยมีผลการดำเนินงานทั้งรายได้และกำไรสุทธิเติบโตโดดเด่น เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลังประกอบกับมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นภารกิจสำคัญที่ AIT จะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากงบเฉพาะกิจการและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 24 สิงหาคม  2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2564

อย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 คิดเป็นอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ถ้าเปรียบเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 ส.ค. 64  ราคาหุ้น 23.20 บาท) คิดเป็นอัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ถึง 6.38% ในขณะที่ P/E Ratio  เท่ากับ  10.64 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ เป็นทางเลือกที่ดีของการลงทุนในยามที่ภาวะตลาดมีความผันผวนสูง