ด้วยรักและห่วงใยมอบ ประกันชีวิต ตอบแทนพระคุณแม่

199
นาย พิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

วันแม่ปีนี้สมาคมประกันชีวิตไทยขอเชิญชวนลูกๆ ทุกคน บอกรักแม่ด้วยการส่งมอบแผนความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพรวมถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุ เพื่อเป็นของขวัญแทนใจ แทนความห่วงใย ตอบแทนพระคุณแม่

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมมีเทศกาลที่สำคัญคือวันแม่ ลูกๆ หลายคนต่างเตรียมของขวัญมามอบให้คุณแม่ได้ชื่นใจ นอกเหนือจากการดูแลเอาใจใส่ด้านความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแล้ว ในโอกาสนี้ สมาคมประกันชีวิตขอแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เพราะนอกจากการที่ได้เห็นคุณแม่มีสุขภาพที่ดีแล้ว การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมเมื่อยาม เจ็บไข้ย่อมเป็นสิ่งที่ลูก ๆ ทุกคนปรารถนาเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีความรุนแรง ดังนั้น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุจึงมีความจำเป็น และถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคร้าย ตลอดจนความไม่แน่นอนของชีวิตในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระทางการเงินในยามที่ท่านเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้

สำหรับการเลือกทำประกันให้คุณแม่นั่น ควรเลือกทำให้เหมาะสมและตรงกับรูปแบบการใช้ชีวิตของท่าน โดยไม่ลืมคำนึงถึงศักยภาพหรือกำลังทรัพย์ในการจ่ายเบี้ยประกันภัยของผู้จ่ายด้วย เพื่อให้ความคุ้มครองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด นอกจากนี้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ทำให้กับพ่อแม่ของตนเองมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 15,000 บาท โดยท่านทั้งสองต้องมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท และหากพี่น้องร่วมกันซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท มาเฉลี่ยกันเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้เช่นกัน