‘SMD’ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลค่ากว่า 580,000 บาท

258

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ (ที่ จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 579,000 บาท ได้แก่ เครื่องระเหยไฮรโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับอบฆ่าเชื้อในรถพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 480,000 บาท และเครื่องฝึกสอนการใช้งานเออีดี (AED) จำนวน 10 เครื่อง มูลค่ารวม 99,000 บาท ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา (ที่ จากขวา) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการเข้ารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และถือว่าได้มีส่วนร่วมในส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อเร็วๆ นี้