ธนาคารกรุงเทพ แจ้งเลื่อนปิดปรับปรุงระบบ ทุกบริการของธนาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

153

สืบเนื่องจากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งขอปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ที่ได้กำหนดไว้เดิมในคืนวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 22.30 น. ถึง เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นั้น

ธนาคาร ขอเลื่อนการปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตอบรับกับมาตรการและข้อปฏิบัติต่างๆ ตามแนวทางควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนดไว้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยธนาคารจะแจ้งกำหนดการใหม่ในโอกาสต่อไป

AIA Health Happy

โดย บริการทุกประเภทของธนาคาร สามารถใช้งานตามปกติ

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ กรณีมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0 2645 5555./

โตเกียวมารีนประกันภัย