“สินมั่นคงประกันภัย”ย้ำ! ความพร้อมให้บริการผู้เอาประกันทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

447

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ยืนยันมีความพร้อมในการดูแลคุ้มครองลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทได้อย่างเป็นปกติเต็มความสามารถ และได้แจ้งการคงความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 แก่ลูกค้าตามเดิมจนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุ

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังจากที่คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า “การประชุมร่วมกับ คปภ. ได้มีการปรึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์วิฤตโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทาง คปภ. และบริษัทประกันภัยต่างๆ เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะร่วมกันหามาตรการที่จะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยบริหารจัดการได้ดี สามารถปรับตัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่พึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และรักษาความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงความพร้อมในการให้บริการผู้เอาประกันทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเร่งสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้เอากรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 รวมถึงให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าประกันภัยประเภทอื่นๆ เมื่ออ้างอิงจากข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio)  ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน ) ล่าสุดณ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 443% ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 120%