โตเกียวมารีนประกันชีวิต เปิดบริการใหม่เคลมออนไลน์ผ่าน App TMLTH Touch Point

157

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยของชีวิตวิถีใหม่ในยุคดิจิทัล บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ได้เปิดให้บริการรูปแบบใหม่สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ ในการเรียกร้องสินไหมที่เรียกว่าระบบ “E-Claim” ผ่านแอปพลิเคชัน “TMLTH Touch Point” ให้ลูกค้าสามารถทำการเรียกร้องสินไหมในรูปแบบเคลมออนไลน์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ภายใต้ข้อกำหนดการเรียกร้องสินไหมของบริษัท

โดยขอบเขตของการให้บริการ มีดังนี้

  •  บริการการนำส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม ในกรณีไม่ใช้เครดิตผ่านโรงพยาบาล (Fax Claim / Cashless Payment) ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • บริการแจ้งสถานะผลการเรียกร้องสินไหม และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแจ้งผลการพิจารณา
AIA Health Happy

สำหรับแอปพลิเคชัน “TMLTH Touch Point” บริษัทได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2016 เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ในการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองได้อย่างง่ายๆ ผ่านสมาร์ทโฟน โดยบริษัทได้พัฒนาระบบเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อาทิ การเข้าดูข้อมูลกรมธรรม์ทั้งในภาพรวมกรมธรรม์ทั้งหมดที่ลูกค้าถืออยู่ หรือลงรายละเอียดข้อมูลในกรมธรรม์แต่ละฉบับ เกี่ยวกับแบบประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัย ประวัติการรับเงินคืนระหว่างสัญญา ข้อมูลเงินกู้กรมธรรม์ และการชำระคืนเงินกู้ ตรวจสอบประวัติการชำระเบี้ย ดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเบี้ย เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปี รวมถึงการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลและวิธีการชำระเบี้ย

ล่าสุดนี้ได้เปิดให้บริการเรียกร้องสินไหม และแน่นอนว่าบริษัทไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่น “TMLTH Touch Point” เพื่อใช้เป็นช่องทางสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ และตัวแทนผู้ให้บริการ บริษัทยังเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “TMLTH Touch Point” ในการวิเคราะห์และวางแผนการประกันที่เหมาะสมให้กับตนเองและครอบครัว และยังเป็นช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารสำคัญต่างๆ จากบริษัทได้อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TMLTH Touch Point ได้ที่ App Store และ Play Store หรือหากมีข้อสงสัยการใช้งาน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อลูกค้า โทร 02 – 650 – 1400 หรือ e-mail : csc@tokiomarinelife.co.th

โตเกียวมารีนประกันภัย