EDL-Gen เผยนักลงทุนไทยตอบรับซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 นำเงินรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิม

294

บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน)’ หรือ EDL-Gen ปิดจองหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 อายุ ปี หลังนักลงทุนไทยให้ความสนใจซื้อ โดยนำเงินที่ได้ไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิม ที่ครบอายุไถ่ถอนเมื่อวันที่ 13 ก.ค. จำนวน 3,810.30 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

อดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า หลังจาก  EDL-Gen ได้เปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 อายุ ปี ในวันที่ 5-7 กค. ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยซื้อหุ้นกู้ชุดดังกล่าวเป็นอย่างดี โดย EDL-Gen นำเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ชุดดังกล่าวประกอบกับกระแสเงินสดภายในของบริษัทมารีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดอายุการไถ่ถอน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3,810.30 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 ที่ EDL-Gen ได้เริ่มเข้ามาออกหุ้นกู้ในประเทศไทย ทั้งที่เป็นสกุล THB และ USD มูลค่ารวมประมาณ 34,050 ล้านบาท (หุ้นกู้สกุลเงินบาท 24,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สกุลเงินดอลล่าร์สหรั 312 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) โดยได้ครบกำหนดไถ่ถอนไปเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,310.30 ล้านบาท คงเหลือยอดภาระหุ้นกู้จำนวนประมาณ 28,739 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา EDL-Gen ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สถาบันการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ 

วันแสง วันนะวง

วันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาวกล่าวว่า ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทุกรายที่สนับสนุนการขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ให้ลุล่วงด้วยดี ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปสร้างความเข้มแข็งของฐานะทางการเงิน โดยนำเงินไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแผนเพิ่มเติมสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เพิ่งจะออกไปในครั้งนี้ จากการใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัท ที่จะมาจากเงินปันผลของโครงการโรงไฟฟ้าหลายๆโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโครงการโรงไฟฟ้าเทินหินบูน และน้ำงึม ที่จะมีเงินปันผลเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อจากนี้ไป 

ทั้งนี้ EDL-Gen มีแผนระดมทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อีกครั้งช่วงเดือนกันยายนปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดใน สปป.ลาว ผ่านการลงทุนในหุ้นกู้ของ EDL-Gen และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเชิงบวกจากนักลงทุนไทยเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา