กองทรัสต์ AIMIRT ปลื้ม นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเกินเป้า เคาะราคาขาย 11.70 บ./หน่วย

261

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ กองทรัสต์ AIMIRT ปลื้ม ขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นให้การตอบรับอย่างดีจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อและประชาชนทั่วไปท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ระลอกใหม่ในช่วงเปิดจองซื้อ พร้อมประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 2  ที่ 11.70 บาทต่อหน่วย ชูจุดเด่นทรัพย์สินใหม่ประเภทอาคารคลังสินค้า มีผู้เช่าเต็ม 100% อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ คาดหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนพร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้นเดือนสิงหาคมนี้   

อมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT และทีมผู้บริหารของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า มีความยินดีที่นักลงทุนทุกท่านยังคงให้ความเชื่อมั่นในกองทรัสต์ AIMIRT และขอขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนอย่างล้นหลาม ทำให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี แม้ว่าวันเปิดจองซื้อจะอยู่ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ และมีมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเพื่อเข้าจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT นักลงทุนทุกท่านยังคงให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนกองทรัสต์ AIMIRT ด้วยการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเต็มที่ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพย์สินอย่างเต็มความสามารถ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว

จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ

จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จของการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ทำให้กองทรัสต์ AIMIRT เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขอขอบพระคุณความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่มีแก่กองทรัสต์ AIMIRT มาอย่างต่อเนื่องและเสมอมา ส่งผลให้ยอดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้ามาอย่างหนาแน่นเกินเป้า

ธนาเดช โอภาสยานนท์

ธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT ยังคงยึดมั่นนโยบายการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ สำหรับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะนำไปเข้าลงทุนเพิ่มเติมในอาคารคลังสินค้าทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการทิพย์ 5 และทิพย์ 8 (ส่วนลงทุนเพิ่มเติม)  โครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ และโครงการไทยแทฟฟิต้า โดยมั่นใจว่าภายหลังเพิ่มทุนครั้งที่ 2 จะยิ่งเสริมศักยภาพแก่กองทรัสต์ให้มีผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับความไว้วางใจที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีให้เสมอมา

วีณา เลิศนิมิตร

ด้าน วีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ กฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากกองทรัสต์ AIMIRT ได้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 2 แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในวันที่ 5 – 9 และ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจองซื้อที่ราคาสูงสุด 11.90 บาทต่อหน่วย ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม ล่าสุดได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 2 ที่ราคา 11.70 บาทต่อหน่วย และคาดว่าจะนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 2 เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งทรัพย์สินที่กองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ จะเสริมศักยภาพและให้อัตราผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว