“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” เปิดช่องจัดหาวัคซีน Moderna ให้พนักงาน-ครอบครัว-คู่ค้า-ลูกบ้าน

177

นอกจากมาตรการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในทุกโครงการอย่างเข้มข้นแล้ว “เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ยังยกระดับไปอีกขั้นด้วยการประสานโรงพยาบาลชั้นนำในการสำรองสิทธิ์การฉีดวัคซีน Moderna ให้กับพนักงาน ครอบครัว คู่ค้า รวมไปถึงลูกบ้านทุกโครงการที่สนใจลงทะเบียนรับวัคซีน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเกราะป้องกันโควิด-19 ให้กับทุกครอบครัวที่เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จะมีส่วนช่วยในการดูแลได้

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซูรี กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมเจอร์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิ์ในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยได้ประสานกับโรงพยาบาลชั้นนำเพื่อช่วยสำรองสิทธิ์การจัดหาวัคซีนทางเลือก Moderna สำหรับฉีดให้กับพนักงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องให้บริการและพบเจอกับลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะติดเข็มกลัด I AM VACCINATED” เพื่อเป็นสัญลักษณ์สร้างความอุ่นใจให้กับลูกบ้านและผู้มาเยี่ยมชมโครงการทุกคน

AIA Health Happy

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าในการดูแลขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน และผู้อยู่อาศัยร่วมกับพนักงาน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคู่ค้าและลูกบ้านโครงการเมเจอร์ฯ ด้วยการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna เพื่อรับบริการที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เพราะการรับวัคซีนที่มีคุณภาพจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเสริมความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกพื้นที่โครงการ พร้อมสร้างพลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรี มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย 2.กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ออฟฟิศและโรงแรม 3.กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักซูรีที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

โตเกียวมารีนประกันภัย