ผลิต-ไฟฟ้าลาว เปิดจองหุ้นกู้อายุ 3 ปี วันที่ 5-7 ก.ค.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี

318

บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน)’ หรือ EDL-Gen เปิดจองหุ้นกู้อายุ ปี แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ในวันที่ 5-7 ก.ค.นี้ ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ เดือน เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชนมั่นใจได้รับการตอบรับที่ดี    

อดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้กับ EDL-Gen หรือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน)  เปิดเผยว่า EDL-Gen ได้เปิดให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ จองซื้อหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน ล้านหน่วย อายุ ปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบอายุไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี  กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ เดือน 

สำหรับหุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะเสนอขายราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัดบริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) กำหนดให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก EDL-Gen เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาว และเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมายาวนาน รวมถึงโอกาสการเติบโตในอนาคตด้วยแผนขยายกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งที่เปิดดำเนินการแล้ว 1,683 เมกะวัตต์รองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบัน สปป.ลาว มีกรอบความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายไฟฟ้ากับประเทศไทย 9,000 เมกะวัตต์ รวมถึงมีกรอบความร่วมมือ (MOU) กับทางประเทศกัมพูชาและเวียดนามรวมกันมากกว่า 11,000 เมกะวัตต์ 

“เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ชุดนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนไทย  เนื่องจาก EDL-Gen ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในภูมิภาค มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสม่ำเสมอ และการจำหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตแข็งแกร่งหลังโควิด-19 คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น” อดิศร กล่าว