กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ ห่วงใยพนักงาน จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มสำหรับพนักงานทุกคน

408

กลุ่มบริษัทศรีตรัง (SRI TRANG GROUP) ห่วงใยสุขภาพพนักงานทุกคน จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเพื่อป้องกัน COVID-19 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คาดเริ่มฉีดภายในสัปดาห์หน้า ช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์และร่วมสนับสนุนภาครัฐเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชนในประเทศ พร้อมขอขอบพระคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสรรวัคซีน 

วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้ผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติครบวงจรอันดับ 1 ของโลก เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรัง ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มบริษัทศรีตรังจึงมีนโยบายเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความปลอดภัยและร่วมสนับสนุนภาครัฐป้องกันการแพร่ระบาดและเร่งกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในประเทศเกิดขึ้นโดยเร็ว

ล่าสุดกลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   คาดว่าจะสามารถฉีดให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานและโรงงานในจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยได้เพียงพอ รวมทั้งหมดประมาณ 13,000 คน โดยเบื้องต้นได้ประสานโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดูแลการฉีดวัคซีนแก่พนักงานครั้งนี้   

ด้าน จริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า ผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดทั้งซัพพลายเชน โดยวางแผนเร่งฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่พนักงานในทุกโรงงานของ STGT โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการลดภาระแก่ภาครัฐและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสนับสนุนเป้าหมายรัฐบาลในการกลับมาเปิดประเทศภายใน 120 วัน