TOA ไม่ทิ้งกัน มอบยิปซัม สร้างแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19

143

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA จึงเร่งมอบความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ด้วยการมอบแผ่นยิปซัมบอร์ด “แบรนด์ TOA Gypsum” เพื่อมาสร้างเป็นแผงกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยโควิด-19  ซึ่งผลิตด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการดูดซับความชื้น มีความยืดหยุ่นได้ดี เป็นวัสดุทนไฟ และยังเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี  โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ กว่า 50 แห่ง จำนวนแผ่นยิปซัมกว่า 2,000 ชุด รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท 

AIA Health Happy

โรงพยาบาลสนามที่รับมอบ  อาทิ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมพลาธิการ ทหารบก โรงพยาบาลสนาม ทบ. (ปตอ.1 พัน7)  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 9 จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาภูติอนันต์2 บางนา โรงพยาบาลชุมพร ศูนย์ปฏิบัติการดูแลตำรวจ จ.ยะลา โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลสนามราชมงคลล้านนา จ.ตาก ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี โรงพยาบาลจิตเวช พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  โรงพยาบาลสนาม ราชประชาสมาสัย ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชครินทร์ ศูนย์บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  เป็นต้น

TOA ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างเต็มกำลังในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ พร้อมดำเนินธุรกิจเคียงคู่พันธมิตรทุกภาคส่วน และเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนช่วยให้คนไทยและประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว.

โตเกียวมารีนประกันภัย