ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัครจุฬาฯ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19

220

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัครจุฬาฯ ได้จัดทำโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 โดยร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง ดังนี้

รศ.นอ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ อดีตรองอธิการบดี จุฬาฯ เป็นตัวแทน CU Freshy 12 และชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัครจุฬาฯ  มอบเงินสมทบทุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 157,212 บาท

ชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาสมัคร จุฬาฯ บริจาคเงินจำนวน 402,700 บาท เพื่อจัดหาเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง สำหรับใช้ในหอผู้ป่วยโรคโควิด โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 เครื่อง  นพ.อนันต์ ประพันธ์วัฒนะ ตัวแทนชมรมค่ายอาสาสมัครจุฬาฯ มอบเงินจำนวน 115,000 บาทให้กับกองทุนสู้ภัยโควิด โรงพยาบาลสมุทรปราการ เนื่องจากโรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก ทั้งยังขาดแคลนเครื่องเวนติเลเตอร์ (เป็นเครื่องช่วยหายใจ ใช้ในคนไข้ที่หายใจเองไม่ได้) อีก 4 เครื่องเพื่อใช้ในห้อง ไอ.ซี.ยู.

หากท่านใดมีจิตศรัทธาจะบริจาค โปรดติดต่อ โทร. 088 002 9208 ได้ทุกวัน หรือร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อ “กองทุนสู้ภัยโควิดโรงพยาบาลสมุทรปราการ” เลขบัญชี 219-0-53756-8

Krungthai-AXA Super 7 300x250px