TPS มอบเครื่องช่วยหายใจให้กับรพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

56

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TPS ร่วมกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.รุ่นที่ 12) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้มีจิตศรัทธา มอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow Oxygen Therapy จำนวน 4 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โรงพยาบาลสนาม) เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ