ไทยประกันชีวิต ชูแบบประกันธนทวี8 3/2 จ่ายเบี้ยฯ สั้น 2 ปี ดันตัวแทนฯ ขายประกันผ่านแอปพลิเคชัน

269

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions โดยการส่งมอบสุขภาพที่ดี การสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้าและคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการเงินที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซา ผลตอบแทนจากตลาดเงินและตลาดทุนไม่สูงมากนัก บริษัทฯ จึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า คือ แบบประกันธนทวี8 3/2 ซึ่งชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 2 ปี มีระยะเวลาคุ้มครอง 3 ปี ให้ผลประโยชน์เมื่อครบสัญญารับเงินคืน 206% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะจ่าย 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครทำประกันได้ง่าย โดยไม่ตรวจและไม่ต้องแถลงสุขภาพ

สำหรับการเสนอการขายแบบประกันธนทวี8 3/2 ตัวแทนฯ Life Partner ของบริษัทฯ จะนำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน TL Pro Plus ด้วยใบคำขอเอาประกันออนไลน์ หรือ E-App และรับชำระเบี้ยประกันภัยด้วย QR Code เท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการขายแบบประกันดังกล่าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

“บริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ตัวแทนฯ สามารถขยายตลาดได้ง่ายขึ้น ซึ่งประกันออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ตัวแทนฯ และลูกค้าต่างมีความกังวลใจในการเดินทางหรือพบปะกัน บริษัทฯ จึงนำเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของตัวแทนฯ ผ่านการขายแบบออนไลน์ คือ แอปพลิเคชันกลุ่ม MDA Plus มาอำนวยความสะดวกให้การทำงานของตัวแทนฯ ง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” นายสวัสดิ์กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบบริการที่สะดวก ปลอดภัยแก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ หรือตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน อันสะท้อนการดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน