เนสท์เล่ชวนปลูกต้นไม้ทิพย์ ลดโลกร้อน ด้วยบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้

56

ภาวะโลกร้อน  หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน โลกของเรามีความร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งจากการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลกและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น จะส่งผลต่อสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณทั้งหลาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้และปกป้อง ฟื้นฟูโลกของเราจากสภาวะโลกร้อน 

นภดล ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของโลก เนสท์เล่ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีพันธกิจด้านความยั่งยืนในระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 ปัจจุบันเราพยายามลดการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการเกษตรแบบฟื้นฟู การลดการใช้พลังงาน และนำเสนอบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้  

AIA Health Happy

ด้าน เปรม พฤกษ์ทยานนท์ อินฟลูเอนเซอร์สายรักษ์โลก เจ้าของเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” ได้ร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ว่าจะสามารถช่วยโลกของเราได้ว่า “ปกติข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ในการดำรงชีวิต มาจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ซึ่งต้องใช้พลังงานในการได้มาตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและขนส่ง กว่าจะถึงมือผู้บริโภค กระบวนการเหล่านี้ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือที่เราเรียกกันว่าก๊าซเรือนกระจก สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่จะเกิดขึ้น เราจึงควรรีไซเคิลวัสดุต่าง ๆ  และนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะเป็นกระบวนการที่ก่อคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าการผลิตสิ่งของขึ้นมาใหม่ เนื่องจากไม่ต้องดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลาสติกจากปิโตรเลียมใต้ดิน กระดาษจากการตัดต้นไม้ โลหะจากการถลุงแร่มาใช้เพิ่ม และยังช่วยลดขยะที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอีกด้วย ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ปริมาณมหาศาล ทั้งจากการเข้าร้านสะดวกซื้อ หรือใช้บริการเดลิเวอรี ทำให้เราต้องตื่นตัวในการแยกขยะ
เพื่อนำไปรีไซเคิล”

 การรีไซเคิลนั้นเทียบเท่ากับเราได้ลดก๊าซเรือนกระจกไปในตัว ซึ่งเมื่อเทียบกับการปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ปี ที่จะดูดซับคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ 9-15 กิโลกรัม การแยกขยะเพื่อรีไซเคิลทุกวัน ก็ถือว่าช่วยทดแทนการปลูกต้นไม้ได้ เรียกว่าเป็นการปลูกต้นไม้ทิพย์นั่นเอง ซึ่งเนสท์เล่ได้ริเริ่มนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำไป
รีไซเคิลได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

รีไซเคิลสิ่งนี้ ดีต่อโลกแค่ไหน

vvv

ขวด PET – การรีไซเคิลขวดน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ สามารถลดคาร์บอนได้ 1.04 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ขวด ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 0.7 ต้น

กระป๋องอลูมิเนียม – การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมจากเนสกาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม ช่วยลดคาร์บอนไป 9.13 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 กระป๋อง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 3.3 ต้น

ซองกระดาษไอศกรีม – การรีไซเคิลซองไอศกรีมที่เป็นกระดาษ สามารถลดคาร์บอนไป 3.55 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ซอง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 4 ต้น

กล่อง UHT – การรีไซเคิลกล่องไมโล สามารถลดคาร์บอนไป 08  กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 กล่อง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้  2.2  ต้น

ขวดแก้ว – การรีไซเคิลขวดแก้ว จะสามารถลดคาร์บอนได้ 0.28 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ขวด ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 1.7 ต้น

กล่องลังกระดาษ – การรีไซเคิลกล่องลังกระดาษ สามารถลดคาร์บอนได้ 3.14 กิโลกรัม CO2e ต่อหนึ่งกิโลกรัม หากได้นำไปรีไซเคิลเพียงวันละ 1 ลัง ใน 1 ปีจะเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 11.4 ต้น

  “การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ของผู้ผลิตอย่างเนสท์เล่ จึงมีส่วนสำคัญ
ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน บวกกับความร่วมมือร่วมใจของผู้บริโภคที่เห็นความสำคัญของการ
แยกขยะและการรีไซเคิล จะนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน” เปรม กล่าว

 “เพื่อโลกของเรา ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน เราสามารถช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อโลกไปพร้อมกับเนสท์เล่ โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันอย่างการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และช่วยกันแยกขยะเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เพราะเนสท์เล่เชื่อในพลังเล็ก ๆ ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เพื่อปกป้องโลกของเราและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลัง” นภดล กล่าว

 

เงินติดล้อ