รพ.นวเวช ต้อนรับผู้บริหารสหพัฒน์ เยี่ยมชมการทำงานที่มีมาตรฐานและทันสมัย

253

ไกรวิน ศรีไกรวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และทีมงานของโรงพยาบาลนวเวช ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) อาทิ ผาสุข รักษาวงศ์, เวทิต โชควัฒนา, ชัยลดา ตันติเวชกุล และเพชร พะเนียงเวทย์ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมศักยภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันสมัยของโรงพยาบาลนวเวช เมื่อเร็ว ๆ นี้

Tokio Marine Insurance Grop