BRR เล็งปิดดีลซื้อหุ้น BGE ในไตรมาส 2/64 รุกผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งในลาว

391

บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์’ หรือ BRR เผยความคืบหน้าการเข้าลงทุนซื้อหุ้น บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี (BGE) คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2564 เพื่อรุกขยายธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งใน สปป.ลาว รับโอกาสทางธุรกิจมีศักยภาพเติบโตสูง หลัง Kyuden Mirai Energy ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในบริษัทร่วมทุน SIPHANDONE RATCH-LAO ผ่านการซื้อหุ้นจาก BGE ในสัดส่วน 20% เพื่อส่งไปจำหน่ายยังกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น   

              อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)    (บริษัทฯ) หรือ BRR เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการเข้าลงทุนซื้อหุ้น บริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด (BGE) คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 2/2564 หลังบอร์ดบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าลงทุนจำนวน  22,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 44.8% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BGE ในราคาไม่เกิน  2,240,000 บาท หลังมองเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจจากการที่ BGE เข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ราช กรุ๊ป หรือ RATCH ที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว และ Siphandone Bolaven Development Company Limited (SPD) ร่วมจัดตั้งบริษัท SIPHANDONE RATCH-LAO Company Limited ในสปป.ลาว ด้วยทุนจดทะเบียน 1.7 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการผลิตจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง หรือ Wood Pellet ใน สปป.ลาว โดย BGE ถือหุ้นในสัดส่วน 65% และพันธมิตรทั้ง 2 รายถือหุ้นในสัดส่วน 25% และ 10% ตามลำดับ

               การเข้าลงทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แก่กลุ่ม BRR ในการนำความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกษตรและพลังงาน เพื่อต่อยอดสร้างความเข้มแข็งผ่านการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค โดยโครงการผลิตจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) มีศักยภาพการเติบโตสูงจากการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ใช้พืชโตเร็ว หรือพืชอื่นๆ ในพื้นที่ซึ่งมี SPD เป็นเจ้าของสัมมปทานพื้นที่กว่า 30,000 ไร่ นำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเพื่อส่งไปจำหน่ายยังโรงไฟฟ้าในเครือของ Kyuden Mirai Energy Company Limited (KME)  และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงาน ขนาดกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะแล้วเสร็จและจัดจำหน่ายได้ภายในไตรมาส 2/2565

               ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพทางธุรกิจดังกล่าว ทำให้ KME ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น ตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ผ่านการร่วมทุนในบริษัท SIPHANDONE RATCH-LAO Company Limited โดยเข้าซื้อหุ้น 20% จากสัดส่วนที่ BGE ถืออยู่ 65% เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบคุณภาพสูงที่นำใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลภายใต้สัญญาระยะยาวอีกด้วย

“การเปิดรับพันธมิตร KME จากประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการผลิตจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพาแหล่งรายได้หลักจากธุรกิจน้ำตาลเพียงอย่างเดียว ช่วยให้ BRR สร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว” อนันต์ กล่าว