พรินซิเพิล เปิดโอกาสลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีจีน ‘พรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี’ เสนอขายครั้งแรก 19 – 25 พ.ค.นี้

339

บลจ. พรินซิเพิล มองโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง รับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนเติบโตแข็งแกร่งและได้รับอานิสงส์จากนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลกภายในปี 2035 เปิดตัว กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี (PRINCIPAL CHTECH) เปิดเสนอขายวันที่ 19 – 25 พฤษภาคมนี้ ชูจุดเด่นเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เข้าลงทุนในกองทุน iShares Hang Seng TECH ETF และกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ลงทุนครอบคลุมหุ้นนวัตกรรมเทคโนโลยีจีนทั้งตลาด ชี้ตลาดหุ้นจีนปรับฐานในช่วงปลายไตรมาสแรก เป็นโอกาสลงทุนหุ้นคุณภาพดีในราคาเหมาะสม 

จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่าทีมบริหารจัดการได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในประเทศจีน มีแนวโน้มเติบโตอย่างโดดเด่นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจีน โดยในปี 2025  (พ.ศ. 2568IMF คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะมีสัดส่วนถึง 27% ของการเติบโตของ GDP โลก ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก (ที่มา: Bloomberg analysis of IMF data) โดยหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนคืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เนื่องจากรัฐบาลจีนได้วางยุทธศาสตร์มุ่งเน้นเพิ่มความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การวางเครือข่าย 5G ครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 2025, การสร้างพื้นที่ทดลองสำหรับนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI20 แห่งภายในปี 2023  (พ.ศ. 2566), การพัฒนาศูนย์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Centers) ภายในปี 2025 เป็นต้น เพื่อให้จีนไม่ต้องพึ่งพาสินค้าไฮเทคโนโลยีจากต่างชาติและก้าวเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลกภายในปี 2035 (พ.ศ. 2578) (ที่มา: China Briefing August 7, 2020)

               ขณะที่ในแวดวงตลาดทุน ในปี 2019 รัฐบาลจีนได้จัดตั้งกระดาน SSE science and technology innovation board (ตลาด STAR Market) เพื่อสนับสนุนการระดมทุนของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการเติบโต ผ่านการผ่อนปรนข้อกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ ส่วนในปี 2020 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้จัดตั้งดัชนี Hang Seng Tech Index เพื่อรวบรวมหุ้นในกลุ่มเทคโนลยีและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สุด  30 บริษัทแรก ทำให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวได้ง่ายขึ้น  

               จุมพล กล่าวต่อว่า จากความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ล่าสุดจึงเปิดตัวกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี หรือ Principal China Technology Fund (PRINCIPAL CHTECH) มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2564 สั่งซื้อขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท โดยมีนโยบายการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่ง PRINCIPAL CHTECH เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท  Fund of Funds ที่จะลงทุนอย่างน้อย กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในจีนและฮ่องกง ในดัชนี Hang Seng Tech Index และ SSE STAR 50 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ที่สุด 50 บริษัทแรกในตลาด STAR Market ผ่านการลงทุนในกองทุน iShares Hang Seng TECH ETF ที่บริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited ในสัดส่วนประมาณ 70% และลงทุนในกองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF ที่บริหารจัดการโดย Krane Funds Advisors, LLC ในสัดส่วนประมาณ 30% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีและเติบโตไปพร้อมกับสังคมดิจิทัลในประเทศจีน ทั้งนี้พอร์ตลงทุนสามารถปรับสัดส่วนได้ตามสภาพการลงทุนและโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม

จุดเด่นของกองทุนเปิด PRINCIPAL CHTECH เน้นการผสมผสานพอร์ตโฟลิโอการลงทุนผ่าน กองทุนดังกล่าวในธุรกิจ Hard Tech หรือเป็นเทคโนโลยีที่สามารถจับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ขั้นสูง, เทคโนโลยียุคใหม่, พลังงานยุคใหม่, เทคโนโลยีการแพทย์รูปแบบใหม่ เป็นต้น และการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีขนาดเล็กถึงใหญ่ที่ผลิตสินค้าในรูปแบบ Soft Tech ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ, ธุรกิจฟินเทค, ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง เป็นต้น ที่พร้อมเติบโตไปกับเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน โดยมีตัวอย่างหุ้นในพอร์ตลงทุน อาทิ Xiaomi ผู้ผลิตและลงทุนในสินค้าอุปกรณ์อัจฉริยะคุณภาพดีในราคาจับต้องได้, Tencent ผู้นำการให้บริการซูเปอร์แอป ซึ่งเป็นเจ้าของโซเชียลเน็ตเวิร์คยอดนิยมในจีนอย่าง WeChat QQ แอปพลิเคชันเพื่อความเทิง, KUASHOU TECHNOLOGY ผู้สร้างแอปพลิเคชันวิดีโอแชร์ริ่งแบบสั้นที่ได้รับความนิยมในจีน ฯลฯ 

“กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี เป็นกองทุนที่ลงทุนครอบคลุมหุ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีจีนที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับยุทธศาสตร์ชาติจีนหรือ Made in China 2025 และเป้าหมายการเป็นผู้นำนวัตกรรมโลกในปี 2035 ในขณะที่เศรษฐกิจจีนมีความแข็งแกร่งจากการเติบโตการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งเราคาดว่าเทคโนโลยีในด้านสินค้าและบริการจะเป็นหนึ่งในการผลักดันการเติบโตการบริโภคได้เป็นอย่างดี รวมถึงระดับราคาในปัจจุบันเหมาะสมกับการลงทุนในธุรกิจเทคจีนที่มีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสของผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน” จุมพล กล่าว  

ทั้งนี้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี กำหนดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง โทร. 02 686 9595 หรือ www.principal.th หรือPrincipal TH Mobile App