ธุรกิจประกันชีวิต ร่วมสู้ภัยโควิด-19 คุ้มครองชีวิตบุคลากรทางการแพทย์

301

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่กระจายไปในหลายคลัสเตอร์ ทำให้มีประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและตกอยู่ในภาวะเสี่ยงในการรับมือและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ต่อกรณีดังกล่าว นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะองค์กรกลางของธุรกิจประกันชีวิตทั้ง 22 บริษัท ได้ตระหนักถึงความเสียสละและความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเผชิญอยู่ ดังนั้น ภาคธุรกิจประกันชีวิตจึงได้ดำเนินโครงการ “ประกันภัย COVID-19 คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์”

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดทำแผนความคุ้มครองประกันชีวิตกลุ่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 270,000 ราย ประกอบด้วย แพทย์ ทันต-แพทย์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โภชนากร นักกิจกรรมบำบัด เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรที่จำเป็นในโรงพยาบาล โดยจะมอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยทุนประกันภัย 1,000,000 บาทต่อคน มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2564

พร้อมมี บริษัทภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมรับประกันภัยจากโครงการนี้ จำนวน 10 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอไอเอ จำกัด และ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายสาระ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามตัวแทนของภาคธุรกิจประกันชีวิตขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสู้ภัยโควิด จึงขอเป็นกำลังหนุน พร้อมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตแทนความห่วงใยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เป็นด่านหน้าเพื่อให้ท่านสามารถพาคนไทยฝ่าวิกฤติโควิดนี้ไปได้ในที่สุด