ยิปมั่นเทค บริจาคแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19 จากแผ่นยิปซัม มอบให้ 23 รพ.สนาม

173

ศุภชัย หิรัญญนิธิวัฒนา ประธาน บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด เผยที่มาโครงการว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลภาคสนามในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ยิปมั่นเทค ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นยิปซัมแบรนด์ไทยอันดับ 1 ภายใต้แบรนด์ TOA Gypsum ,GM Gypsum, VIP Gypsum จึงได้พัฒนานวัตกรรมการนำแผ่นยิปซัมบอร์ดมาสร้างเป็นแผงกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนาม ที่จะช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ป่วย  

โดยในชุดแรกบริจาคให้ 23 โรงพยาบาลภาคสนาม ซึ่งได้ส่งมอบแผงกั้นแล้วจำนวน  680 ชุด ให้กับ 5 โรงพยาบาลภาคสนาม ได้แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า,กรมช่างโยธา ทหารเรือ,รพ.อุทัย จ.อยุธยา,กรมยุทธโยธาทหารบก,กรมพลาธิการ ทหารบก โดยโรงพยาบาลภาคสนามแห่งอื่นที่สนใจสามารถติดต่อยิปมั่นเทค เพื่อแจ้งความจำนงขอรับบริจาค ยิปมั่นเทคหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจและสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนให้สามารถผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

AIA Health Happy

สำหรับแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19 รุ่นมาตรฐาน สำหรับโรงพยาบาลภาคสนาม ผลิตโดยแผ่นยิปซัมบอร์ดรุ่น  TOA PROBOARD จากโรงงานยิปมั่นเทค อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีขนาดกว้างxสูง (2.4×1.5) เมตร น้ำหนักเฉลี่ย 16.5 กิโลกรัม/ชุด

ทั้งนี้ ยิปมั่นเทค จะจัดลำดับการผลิตและส่งมอบโดยพิจารณาตามความเร่งด่วน และขอดำเนินการพิจารณาจำนวนการส่งมอบสำหรับแต่ละโรงพยาบาลตามกำลังการผลิตและความเหมาะสม โดยการจัดส่งจะเป็นไปตามตารางการเดินรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ  

โรงพยาบาลภาคสนามอื่นๆ ที่มีความต้องการแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19 สามารถติดต่อแสดงความจำนงรับบริจาคได้ที่  LINE Official @gmbuilder และช่องทางเฟสบุ้ค https://www.facebook.com/GMGYPSUM 

เงินติดล้อ