กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดประกวด Thailand Franchise Award 2021

136

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกพันธมิตรสร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

รายงานข่าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2

AIA Health Happy

ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไปเข้าร่วมชิงรางวัล โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล ได้แก่ ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล คือ Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และ Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม Best Beverage Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม Best Retail Franchiseรางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม และ Best Education Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล คือ  Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม และ Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี  2 รางวัล คือ  Franchise of the Year รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย และ Franchise Shining Star รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

และประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล คือ Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

โดยผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าประกวดต้องเป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว และสามารถสมัครเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564  ที่ https://bit.ly/3h66yfO และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบมาที่ Email:dbd.franchiseaward@gamil.com

 

 

เงินติดล้อ