อสมท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มั่นใจแผนงานสร้างกำไรได้

76

อสมท เดินหน้าพัฒนาโครงการบนที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9  คาดได้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาที่ดินฯ ช่วงไตรมาส 4 มั่นใจหลังเดินตามแผนสร้างรายได้พร้อมลดค่าใช้จ่าย จะเห็นผลประกอบการที่เติบโตเป็นบวกในปีนี้

พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์  ประธานกรรมการ บมจ.อสมท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

AIA Health Happy

สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง  ภาคธุรกิจจึงต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ถึงแม้จะมีการใช้งบโฆษณากับสื่อโทรทัศน์เป็นจำนวนมากที่สุดแต่กลับมีการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับสื่ออินเทอร์เน็ต บมจ.อสมท จึงได้ปรับแผนธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ มุ่งหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของ บมจ.อสมท (Strategic Partnership) เพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร , การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพองค์กร โดยในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติงดจ่ายเงินปันผล

ในปีที่ผ่านมา บมจ.อสมท ได้มีการดำเนินโครงการร่วมใจจาก (Mutual Separation Plan : MSP) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปี 2564 ลงได้ประมาณกว่า 200 ล้านบาท พร้อมมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการพัฒนาที่ดินจำนวน 3 แปลง ที่กำลังดำเนินการพิจารณาออกข้อกำหนดเพื่อสรรหาคัดเลือกผู้ลงทุนและเสนอผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับการพัฒนาโครงการบนที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9 เชื่อว่าจะได้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาที่ดินฯ ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2564  ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่ บมจ.อสมท จะได้ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่กับการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สิโรตม์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ บมจ.อสมท อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเสนอแผนพลิกฟื้นธุรกิจต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) โดยมีเป้าหมายในระยะสั้นเพื่อลดการขาดทุน มุ่งสร้างรายได้จากธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตเป็นบวกและทำกำไรได้มากขึ้น  ขณะนี้ บมจ.อสมท ได้เปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย เพื่อมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ อสมท แข็งแกร่งและเติบโต หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 พฤษภาคม นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/mcotjobs ติดต่อสอบถาม โทร 0 2201 6291 และ 0 2201 6605”

Namseng Insurance