เค.อี.รีท จัดประชุมประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติลงทุน 2 โครงการ มูลค่า 670 ลบ.

116

ธีระ ภู่ตระกูล ในฐานะประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด และกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ในฐานะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จัดการประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อแถลงผลดำเนินงานประจำปี 2563  และการอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ และโครงการเดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ ด้วยมูลค่ารวม 670 ล้านบาท

โดยการจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

เงินติดล้อ