“สุข-บำบัดแบบองค์รวม ห่างไกลจากมะเร็ง” โดย น.พ.โทมัส โลดี้

172
Fit female doing a straight leg lunge outside on a green meadow, arms overhead, looking up. Blue sky and trees in background.

What Lifestyle Stop Making Cancer From Spreading?

สุข-บำบัดแบบองค์รวม ห่างไกลจากมะเร็ง  

AIA Health Happy

หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิธีการดำเนินชีวิตประจำวันในการหยุดการสร้างมะเร็ง ถึงแม้ว่าคุณหมอจะมีความชำนาญแค่ไหนก็ตาม ในที่สุดแล้วคุณก็สามารถกลับมาป่วยเป็นมะเร็งได้อีก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณจะกำจัดมะเร็งได้อย่างไร แต่อยู่ที่ว่า คุณจะหยุดสร้างมะเร็งได้อย่างไรต่างหาก   

นายแพทย์โทมัส โลดี้ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าที่ปรึกษาด้านการแพทย์เชิงบูรณาการจากโอเอซิส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งแบบผสมผสานกว่า 20 ปี ที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกับแนวทางธรรมชาติบำบัด ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ภายใต้ 3 เสาหลักในการรักษา ประกอบด้วย การหยุดก่อมะเร็ง, การมุ่งเป้าที่มะเร็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อวางรากฐานให้กับกระบวนการรักษาแผนใหม่ ในเชิงการป้องกัน บำบัดและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสุขภาพที่ดี แทนที่จะเพียงแค่รอให้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งแต่เพียงอย่างเดียว

โดย .พ. โทมัส โลดี้ ได้แบ่งปันความเป็นจริงเกี่ยวกับ “สุข-บำบัดแบบองค์รวม ห่างไกลจากมะเร็ง” ซึ่งในปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนเราทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะมาจากพันธุกรรมเท่านั้น ซึ่งเรามีแนวทางแบบบูรณาการที่ครอบคลุมในการดูแลโรคมะเร็ง การรักษา และการบำบัด อันประกอบด้วย    

 โภชนาการและอาหารเสริม : ปัจจัยที่สำคัญสุดในการใช้ชีวิตคืออาหาร เราควรได้รับสารอาหารจากธรรมชาติโดยตรง โดยไม่ผ่านการปรุงแต่ง ซึ่งจะเป็นไปตามกฏของธรรมชาติ เพราะอาหารที่มีการปรุงแต่งจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี เมื่อนำพาเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ร่างกายของเราได้รับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ดังนั้น การรับประทานอาหารที่ถูกต้องสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดเซลล์มะเร็งได้

ภูมิคุ้มกันบำบัด : มะเร็งเป็นสิ่งที่ยากในการรักษา เพราะเซลล์มะเร็งมีกลไกในการป้องกันตัวและหลอกภูมิคุ้มกันร่างกายให้ไม่สามารถเข้าไปทำลายตัวมันได้  เพราะฉะนั้น การส่งเสริมเซลล์ภูมิคุ้มกันจะช่วยให้สามารถผ่านเกราะป้องกันเซลล์มะเร็งเพื่อเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งได้สำเร็จ

การบำบัดทางกายภาพ : เป็นการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย เช่น การออกกำลังกายและการดีท้อกซ์ อวัยวะภายในร่างกายที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมากที่สุดคือลำไส้ เพราะมีหน้าที่ในการดูดซึมอาหาร ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการสวนล้างลำไส้จึงช่วยในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกไป พร้อมกับช่วยให้ภูมิคุ้มกันกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง การรับประทานอาหารด้วยโปรแกรม Green Juice,  Raw Food หรืออาหารมังสะวิรัติบ้าง จะช่วยปรับค่าความสมดุลของร่างกาย

การบำบัดทางด้านจิตใจ : การเยียวยาทางอารมณ์และจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบนิ่ง มีความหวัง มีสติ สามารถเชื่อมโยงระหว่างสภาวะทางจิตใจกับระบบภูมิคุ้มกันของเรา นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการทำสมาธิ โยคะ การฝึกลมหายใจ ตลอดจนการนอนหลับอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมด้วยคุณภาพ และชั่วโมงการนอนที่สอดคล้องกับวัยในแต่ละช่วง ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบควรนอนให้ได้ 7 – 8 ชั่วโมง แต่ละวัยต้องการจำนวนการนอนจะไม่เท่ากัน ชั่วโมงการนอนของเด็ก 11 – 13 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ 7 – 8 ชั่วโมง เป็นต้น รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การพาร่างกายเข้ารับการบำบัดจากพลังของธรรมชาติด้วยการอาบป่าหรือการเดินป่า เพื่อให้ธรรมชาติเข้ามาช่วยบำบัดเยียวยารักษาร่างกายและจิตใจ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ซึ่งเกี่ยวโยงโดยตรงกับสภาพแวดล้อมของร่างกาย เช่น อากาศ อุณหภูมิ กลิ่นและเสียง เป็นต้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับคำปรึกษาหรือการเข้ารับการรักษาที่โอเอซิส อินเตอร์เนชั่นแนล ติดต่อได้ที่อีเมล: contact@oasis.international และโทร: +66 (0) 92-460-5000

 

Namseng Insurance