ทิพยประกันภัย ขยายความห่วงใยให้คนที่คุณรัก เพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมค่าตรวจหาเชื้อ บุคคลในครอบครัวฟรี

561

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงในปัจจุบัน สร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ทิพยประกันภัยมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงขยายเพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวและผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน โดยหากลูกค้าที่ทำประกันกับบริษัทฯตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถให้บุคคลในครอบครัวและผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน ไปตรวจหาเชื้อได้ ฟรี เพื่อเป็นการคลายความวิตกกังวลและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากค่าตรวจ และยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกๆวันสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน ซึ่งมีผู้ติดเชื้อหลายท่าน ยังมีความไม่แน่ใจว่าบุคคลในครอบครัวและผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันรอบข้างซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จะติดเชื้อไปด้วยหรือไม่ ทิพยประกันภัยจึงต้องการที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับผู้ทำประกันโควิด-19 กับบริษัทฯ หากได้รับเชื้อแล้ว ก็สามารถให้บุคคลในครอบครัวและผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน ไปตรวจหาเชื้อได้ฟรี 3 ท่าน ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยบริษัทฯได้ขยายความคุ้มครองเพิ่มขึ้นในทุกกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ที่ทำกับบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันโควิด-19 กับบริษัทฯอยู่แล้วก็จะได้รับความคุ้มครองนี้เพิ่มขึ้นอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

สำหรับ ผู้ที่สนใจทำประกันภัยโควิด-19 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Tipinsure.com หรือโทร 1736 และทิพยประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเริ่มต้นเพียง 150 บาท/ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) นอกจากนี้สำหรับลูกค้าเดิมที่ต่ออายุกรรมธรรม์ประกันโควิด-19 ยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 20% และสำหรับลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ ก็ได้รับความคุ้มครองเพิ่มหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือเกิดภาวะโคม่า รวมทั้งยังสามารถเลือกความคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าชดเชยรายวัน ได้ตามความต้องการอีกด้วย