สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามร่วมมือกับฟอมม์มิวนิตี้ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยยานยนต์ไฟฟ้า

225

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ธนานันต์ กาญจนคูหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอมม์มิวนิตี้ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และสถานีประจุแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Swapping Battery Charging Station) ทำการวิจัยและพัฒนา ระบบสื่อสารระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่กับผู้ใช้งานโดยใช้บล็อกเชนเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้

เงินติดล้อ