SAK นำวิชั่น “ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อสังคมที่ดีกว่าเดิม” พาองค์กรสู่เป้า 8,400 ลบ.

392

บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ประกาศแผนธุรกิจ 2564 ชูวิชั่น “สินเชื่อรายย่อยเพื่อสังคมที่ดีกว่าเดิม” เปิดกลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้ต่างและโดดเด่น รุกแตกธุรกิจใหม่นายหน้าประกันวินาศภัยรถเสริมความแข็งแกร่งการให้บริการสู่  One Stop Service ชูมีวงเงินประกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เร่งขยายสาขาสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนฐานรากทุกพื้นที่ พร้อมตอกย้ำนโยบายปล่อยสินเชื่อที่มีความรัดกุม เป็นธรรม โปร่งใส บริการที่เป็นมิตร ดันพอร์ตสินเชื่อแตะ  8,400 ล้านบาท  

ศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ผู้ให้บริการสินเชื่อ
รายย่อยภายใต้แบรนด์ ‘ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ เปิดถึงแผนธุรกิจปี 2564 ว่า บริษัทฯ มุ่งนำเสนอบริการใหม่ให้ครบทุกมิติ โดยวางวิชั่นเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย เพื่อสังคมที่ดีกว่าเดิม (Better Deal) เป็นธรรม เข้าใจ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินให้ประชาชน เพื่อสร้างการเติบโตพอร์ตสินเชื่อแตะ 8,400 ล้านบาท จากการขยายฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้นและมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเฉลี่ยต่อสัญญาที่เพิ่มขึ้น โดยจะขับเคลื่อนด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

เปิดตัวธุรกิจใหม่นายหน้าประกันวินาศภัยรถ  บริการใหม่ที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันภัยรถ ซึ่งเป็นบริการที่เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งนอกเหนือจากธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย โดยเสนอความคุ้มครองประกันรถในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ สำหรับการเปิดบริการนายหน้าประกันวินาศภัยรถ จะช่วยยกระดับการให้บริการของบริษัทฯ สู่ One Stop service
หรือมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่แห่งเดียวมากยิ่งขึ้น

การขยายสาขาที่เข้าถึงประชาชนฐานราก  ขยายสาขาเพิ่มให้ครบ 719 สาขาภายในไตรมาส 2/2564 โดยได้เข้าไปเปิดสาขาใหม่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม  ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านบริการที่เข้าถึงประชาชนครอบคลุมยิ่งขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก และสนองความต้องการการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ขณะที่รูปแบบการลงทุนการขยายสาขาใช้โมเดลขนาดเล็ก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วและการลงทุนต่อสาขาคืนทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การปล่อยสินเชื่อที่มีความรัดกุม เป็นธรรม โปร่งใส  นำเสนอสินเชื่อที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่ซับซ้อน
โดยมีพนักงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์วิเคราะห์ให้สินเชื่อ และมีระบบปฏิบัติการที่มีความรัดกุมและปลอดภัย เพื่อรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้ NPLs อยู่ในระดับ 2-2.5% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมตลอดจนการให้บริการที่สร้างความประทับใจ มีความเป็นมิตรกับประชาชน ภายใต้การให้บริการที่เอาใจใส่ เป็นกันเองและมีมารยาทซึ่งผลักดันให้ ‘ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ เป็นแบรนด์ที่มีความแตกต่าง

“เป้าหมายของ SAK การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่ช่วยให้ประชาชนฐานรากเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการ โดยการนำเสนอบริการใหม่นายหน้าประกันวินาศภัย ที่จะเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับการให้บริการสู่ One stop service ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งก้าวต่อไปเราไม่หยุดนิ่งทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำ SAK เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อสังคมที่ดีกว่าเดิม (Better Deal) และเป็นแบรนด์สินเชื่อที่ประชาชนให้ความไว้วางใจการใช้บริการ” ศิวพงศ์ กล่าว