ลอรีอัล ประเทศไทย บริจาคผลิตภัณฑ์ 47 ล้านบาท สนับสนุนวิชาชีพเสริมสวยแก่กระทรวงศึกษาธิการ

266

ธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มูลค่ากว่า 46.9 ล้านบาท จาก ลอรีอัล ประเทศไทย นำโดย อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมสวยและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงาม ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ อาทิ วิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โรงเรียนสอนแต่งหน้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศ

เงินติดล้อ