อาคเนย์ สนับสนุน “โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน” ครั้งที่ 4

397

อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมงาน โครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกผ่านชุมชนต่างๆ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดย จุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจในเครือ TCC ร่วมกับผู้บริหารสายงานตัวแทน นำทีมออกบูธประชาสัมพันธ์และมอบของที่ระลึกให้กับชุมชนดังกล่าว

เงินติดล้อ