THIP โชว์งบ Q3/63 กำไรปรับเพิ่มขึ้นโดดเด่น 47.4 %

258

บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม หรือ THIP โชว์ฟอร์มสวย หลังงบไตรมาส 3/2563 มีผลกำไร 115.9 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 47.4 % ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยมองหาสินค้าที่ตอบโจทย์เรื่องสุขอนามัยจากทั้งในและต่างประเทศ และจากการที่บริษัทผลักดันสินค้าของบริษัทภายใต้แบรนด์ SUN เช่น SUNMUM และ SUNBIO ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น คาดแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา แย้มแผนขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับดีมานด์จากลูกค้าที่เพิ่มขี้น โดยเป็นเงินลงทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ

พจนารถ ปริญภัทร์ภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์คุณภาพระดับสากล เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้มีการปิดประเทศ รวมทั้งร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการขายของลูกค้าบริษัท ส่งผลต่อคำสั่งซื้อบางส่วน แต่เป็นช่วงไตรมาส 2/2563 หลังจากนั้นคำสั่งซื้อลูกค้าได้กลับมาอีกครั้ง และสะท้อนในผลประกอบการไตรมาส 3/2563 มีกำไรค่อนข้างดีโดยรายได้รวมอยู่ที่ 905.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 16 % เป็นผลจากความต้องการของลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องสุขอนามัย อีกทั้งพฤติกรรมที่มีการใช้ชีวิตในบ้านที่มากขึ้นประกอบกับการที่บริษัทฯ พยายามขยายฐานตลาดโดยเฉพาะลูกค้าใหม่แถบอเมริกา ทำให้คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นและเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนที่ดี อันเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบโลกมีการปรับตัวลดลง และการปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นที่เริ่มเห็นผลตั้งแต่ปลายไตรมาสที่2/2563  และส่งผลมายังไตรมาสที่ 3/2563 ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็น 25.8 %  ของยอดขาย  ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.5 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลให้มีกำไรสุทธิที่ 115.9 ล้านบาท เติบโต 47.4 % เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 78.6 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิ 12.8 % เพิ่มขึ้นที่ 2.73 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน

AIA Health Happy

ขณะที่ผลประกอบการในงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม – กันยายน 2563) บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,355.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1 % มีกำไรสุทธิ 245.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.4 %  ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,220.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 161.3 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าจะยังมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาส 4/2563 จากคำสั่งซื้อที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และผลจากการมุ่งผลักดันแบรนด์ของบริษัทเอง (Own Brand) ภายใต้แบรนด์ SUN ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยมีการทำการตลาดผ่านหลายช่องทาง ทั้งทาง Social Media, เว็บไซต์ “sunmumshopping.com” และงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการบริโภคในรูปแบบต่างๆ  นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 200 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทเอง เพื่อรองรับดีมานด์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

อนึ่ง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ระดับสากลที่มีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี และโดดเด่นด้วยการพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ทั้งกลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) และกลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง (Own Brand) คือ กลุ่ม “SUN”

ปัจจุบัน มีแบรนด์สินค้าของตัวเองในหลากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อแม่และเด็ก ภายใต้เครื่องหมายการค้า SUNMUM กลุ่มสินค้าอุปโภคที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้ในครัวเรือน ภายใต้เครื่องหมายการค้า SUNZIP, Kitchen Neat, Fresh&Fresh ที่มีนวัตกรรมใหม่ของถุงยืดอายุผักและผลไม้ และ SUNBIN ถุงขยะจากวัสดุรีไซเคิล 100% เป็นต้น กลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น SUNBIO ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพสลายตัวได้โดยธรรมชาติ 100% กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น SUNECO STRAW หลอดถอดประกอบแบบพกพา

เงินติดล้อ