โตเกียวมารีนประกันชีวิต รับเข็มกลัดจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

197

คุณสิทธิชัย อุยตระกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เข้ารับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจาปี 2563 “ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” โดยได้รับเกียติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เงินติดล้อ