“ถิรไทย” อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.12 บาท ต่อหุ้น

315

สัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยมีกำไรสุทธิ 69.38 ล้านบาท รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 36.96 ล้านบาท ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อเร็วๆ นี้

โตเกียวมารีนประกันภัย